ACORD DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ ÎNTRE ACADEMIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA