Program cu publicul

DEMNITARI

Primar::
8-16
Viceprimar::
8-16

CABINET PRIMAR

Consilier personal::
8-16

SECRETARIAT

Secretar::
8-16

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA SOCIALA

Referent::
8-16

COMPARTIMENT AGRICOL SI FOND FUNCIAR

Inspector::
Luni-Vineri: 08-16
Consilier::
Luni-Vineri: 08-16

COMPARTIMENT URBANISM

Referent::
Luni-Vineri: 08-16

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Referent::
Luni-Vineri: 08-16

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, REGISTRATURĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ

Referent::
Luni-Vineri: 08-16

COMPARTIMENT CULTURĂ, BIBLIOTECĂ ȘI SPORT

Referent::
Luni-Vineri: 08-16
Referent::
Luni-Vineri: 08-16

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ȘI ACHIZITII PUBLICE

Șef Serviciu/Contabil Șef:
Luni-Vineri: 08-16
Consilier::
Luni-Vineri: 08-16
Referent::
8.16
Referent::
Luni-Vineri: 08-16
Referent::
Luni-Vineri: 08-16
Referent::
Luni-Vineri: 08-16
Administrator::
Luni-Vineri: 08-16

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Consilier::
Luni-Vineri: 08-16

SERVICIUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, ADMINISTRATIV ȘI PAZĂ

Sef Serviciu/Consilier::
Luni-Vineri: 08-16
Paznic::
Luni-Vineri: 08-16
Paznic::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Calificat::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Calificat(tractorist)::
Luni-Vineri: 08-16
Guard::
Luni-Vineri: 08-16
Îngrijitor::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Calificat(șofer)::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Calificat::
Luni-Vineri: 08-16
Șofer::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Calificat(șofer)::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Necalificat::
Luni-Vineri: 08-16
Muncitor Necalificat::
Luni-Vineri: 08-16
Șofer Microbuz Școlar::
Luni-Vineri: 08-16