ANUNȚ privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Servicii de formare profesională” în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

ANUNȚ privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Servicii de formare profesională” în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

COMUNICARE ANULARE ACHIZITIE DIRECTA


Autoritatea contractanta, Comuna Dumbraveni, anunță anularea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de prestari servicii ,,Servicii de formare profesională”, intrucât au fost constatate neconcordanțe cu legislația actuală în domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională. Din aceste considerente și pentru corelarea Cererii de finanțare cu legislația actuală, achiziția se va relua la o dată ulterioară.