ANUNȚ privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Servicii de organizare evenimente: campanii de informare și conștientizare” în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

ANUNȚ privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Servicii de organizare evenimente: campanii de informare și conștientizare” în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601