ANUNT SELECTIE PLANURI DE AFACERI

În urma evaluării planurilor de afacere depuse în cadrul concursului organizat conform Cererii de finanțare pentru proiectul: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”Contract POCU/827/5/2/140601, administratorul schemei de minimis anunță publicarea Raportului intermediar de selecție a planurilor de afacere, precum și a Calendarului de selecție actualizat.