CERTIFICAT PRODUCĂTOR AGRICOL

✔ Actele necesare pentru obţinere unui certificat de producător agricol:

  • Actul de proprietate al terenului,

  • Copii după cărţile de identitate ale membrilor din gospodărie,

  • Taxă carnet de producător 30 lei,

  • Taxă atestat de producător 50 lei,

  • Cereri tip (carnet, atestat).