Serviciul voluntar pentru situații de urgență

✔ ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

✔ PLAN DE EVACUARE A PERSOANELOR/BUNURILOR