ASTĂZI 05.02.2019 S-A SEMNAT PROIECTUL - „MODERNIZAREA, DOTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, COMUNA DUMBRAVENI, JUDETUL SUCEAVA”

✔ PROIECT - „MODERNIZAREA, DOTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni

✔ Valoarea totală a proiectului „MODERNIZAREA, DOTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, în cuantum de 2.679.174, 61 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.679.174, 61 lei (inclusiv TVA), şi valoare totală neeligibilă de 0,00 lei;