„REABILITARE TERMICĂ, GRUPURI SANITARE, ÎMPREJMUIRE LA ŞCOALA GENERALĂ NR 1, CLASELE I-IV, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEŢUL SUCEAVA”

REABILITARE TERMICA, GRUPURI SANITARE,

IMPREJMUIRE LA ŞCOALA GENERALĂ NR 1, CLASELE I-IV,

 COMUNA DUMBRAVENI, JUDEŢUL SUCEAVA”

COD SMIS 53407

 

Unitatea Administrativ  Teritoriala: COMUNA DUMBRAVENI, JUDETUL SUCEAVA, a derulat începand cu data de 30.04.2015 proiectul: REABILITARE TERMICA, GRUPURI SANITARE,  IMPREJMUIRE LA ŞCOALA GENERALĂ NR 1, CLASELE I-IV, COMUNA DUMBRAVENI, JUDEŢUL SUCEAVA” (cod SMIS 53407), finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

 

Autoritatea de Management al POR - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

Organism Intermediar al POR - Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est.

 

Proiectul  implementat  în comuna Dumbraveni  a avut un  impact pozitiv asupra comunitatii locale  si în special asupra populatiei scolare  prin faptul că, a dus la  imbunatatirea infrastructurii si dotarii unitatii de  invatamant beneficiară, contribuind astfel la cresterea gradului de satisfactie a copiilor , a profesorilor și a parintilor , respectiv la cresterea ratei de participare scolara.

 

Obiectivele realizate în urma implementarii proiectului: REABILITARE TERMICĂ GRUPURI SANITARE, ÎMPREJMUIRE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.1, CLASELE I-IV, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEŢUL SUCEAVA , sunt urmatoarele:

 

-  Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Şcolii Generale Nr. 1, cu Clasele I-IV din comuna Dumbraveni , prin lucrări de reabilitare și  modernizare  a constructiei de tip P, An constructie 1900, Suprafata construita 300 mp, numar sali de clasa 3,

 

-  Extinderea  Scolii Generale  Nr 1, cu clasele I-IV, Dumbraveni,  cu  70  mp, reprezentand grupuri sanitare si centrala termica. 

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI:

I. Valoarea totală a proiectului este de 692.317,75 lei, din care:

II. Asistenta financiara nerambursabilă F.E.D.R.: 451.457,19 lei

III.Contributia Comunei Dumbraveni: 240.860,56 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Unitatea Administrativ  Teritoriala: COMUNA DUMBRAVENI, Adresa: Comuna Dumbraveni, judetul Suceava, cod postal 727225, tel: 0230245048, fax: 0230529432, e-mail: primariadumbravenisv@yahoo.com. Persoana de contact: GALAN TOADER DOREL – Manager de proiect.