REABILITARE - UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ - 2018