ANUNȚ LICITATIE

Primăria comunei Dumbrăveni, în baza HCL nr. 40/29.08.2019, organizează licitație pentru concesiune bunuri, în vederea concesionării a 6.936 m.p. teren demeniul privat - C.F. nr. 35290 din Cartea Funciară a comunei Dumbrăveni, situat în intravilanul comunei cu destinație de investiții în domeniul activităților comerciale (magazine specializate tip PROFI , PENNY, LIDL, PEPCO, KAUFLAND, etc.) cu parcări amenajate. Înscrierea la licitație și depunerea documentelor de participare se face până cel târziu la data de 10.10.2019, ora 10,00 la Registratura Primăriei Dumbrăveni, Calea Națională , Nr. 2179. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 10.10.2019, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Dumbrăveni, Județul Suceava, Calea Națională, Nr. 2179. Condițiile de participare la licitație, caietul de sarcini al licitației, studiul de oportunitate precum și alte informații suplimentare se pot obține la Registratura Primăriei Dumbrăveni, Județul Suceava, Calea Națională, Nr. 2179, telefon:  0230/245048, fax : 0230/529432, email : primariadumbravenisv@yahoo.com.