CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MEDICAL ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA

✔   CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MEDICAL ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA
   - PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
   - VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI : 7.639.400 LEI