SISTEMUL DE AVERTIZARE A POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ (RO-ALERT) - 2018

Sistemul RO-ALERT
Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale.

Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetațenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile.

Sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017.
Mod de funcționare
Pentru a difuza un mesaj de avertizare populației, operatorul Sistemului RO-ALERT are la dispoziție o hartă digitală pe care poate selecta/desena zona în care trebuie transmisă avertizarea.

Difuzarea mesajului de avertizare


Conținutul mesajului de avertizare și informațiile legate de zona în care acesta trebuie difuzate sunt transportate prin legături private de interconectare a Sistemului RO-ALERT cu rețelele operatorilor de telefonie mobilă.

Tehnologia Cell Broadcast, pe care se bazeaza Sistemul RO-ALERT, permite ca antenele de comunicații mobile din zona selectată să difuzeze mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile care funcționeaza în aria de acoperire a acestora. Numele și numărul de telefon ale utilizatorilor telefoanelor mobile nu sunt necesare, așadar rămân necunoscute.

Alte informații referitoare la avertizarea unei situații de urgență difuzate rețelelor de comunicații mobile includ valabilitatea mesajelor și numărul de redifuzări. Un telefon mobil care a recepționat un mesaj de avertizare nu va mai primi repetări ale aceluiași mesaj.

Recepționarea mesajului de avertizare


Telefoanele mobile, compatibile cu tehnologia Cell Broadcast și funcționale în zona de acoperire a antenelor care difuzeaza alerta, vor afișa conținutul mesajului de avertizare în mod automat.

Modul de afișare a mesajului și sunetul notificării de primire a avertizării poate varia în funcție de tipul telefonului.

Mesajele RO-ALERT pot fi recepționate pe întreg teritoriul României acolo unde există semnal GSM 2G/3G/4G. Nu este necesară instalarea de aplicații pe telefoanele mobile. Nu contează daca aveți servicii de tip abonament sau prepay și nu se percep costuri sau taxe pentru recepționarea mesajelor RO-ALERT. În situația în care telefonul nu este pornit sau nu are semnal, nu pot fi primite alerte.

Nu este nevoie sa aveți telefoane de tip smartphone pentru a recepționa mesajele de tip RO-ALERT. Informații referitoare la compatibilitatea telefoanelor mobile cu Sistemul RO-ALERT sunt disponibile în secțiunea Configurare telefon.


Funcționalitățile Sistemului RO-ALERT


- Difuzarea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul rețelelor operatorilor de telefonie mobilă;
- Difuzarea rapidă a mesajelor catre toți utilizatorii aflați în arealul amenințat chiar în condiții de congestie a rețelelor operatorilor de telefonie mobilă;
- Afișarea instantanee a mesajelor pe ecranul terminalului mobil fara a fi necesară vreo intervenție a utilizatorului;
- Repetarea ciclică a mesajelor de alertare la intervale de timp;
- Receptarea mesajelor de avertizare și de către terminalele aflate în roaming pe teritoriul României;
- Acuratețea mesajelor de avertizare, formulate doar pe baza informațiilor furnizate de surse autorizate.
Responsabili pentru buna funcționare a Sistemului RO-ALERT
Sistemul RO-ALERT, implementat cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, este operat de către structurile operaționale cu funcționare 24/24 ale IGSU și structurilor subordonate acestuia, iar mesajele sunt distribuite către terminalele de comunicații mobile din zonele afectate prin intermediul interconectarii cu infrastructurile rețelelor operatorilor autorizați din România.

Rolul fiecarei autoritați responsabile de buna funcționare a Sistemului RO-ALERT este în concordanță cu Hotarârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. Conform acesteia, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte autorități au rolul principal pentru avertizarea populației, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale are rol de sprijin privind asigurarea continuității funcționării rețelelor de comunicații si informatică pentru Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență(SNMSU).

MAI - IGSU – DSU

Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență RO-ALERT este constituit, operat și dezvoltat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în scopul difuzării mesajelor de avertizare a populației în situații de urgență, folosind infrastructurile rețelelor operatorilor de comunicații mobile din România și alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populației (radiodifuziune, televiziune, etc).

În calitate de autorități responsabile, IGSU ?i DSU utilizează Sistemul RO-ALERT numai pentru crearea și difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației, conform prevederilor legale.

STS

Serviciul de Telecomunicații Speciale este responsabil din punct de vedere tehnic de implementarea, punerea în funcțiune și administrarea Sistemului RO-ALERT, precum și de realizarea canalelor securizate necesare funcționării acestuia, inclusiv de implementarea mecanismelor de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii Sistemului RO-ALERT.

OPERATOR

Operatorul este oricare dintre furnizorii autorizați de rețele publice de comunicații mobile din România, respectiv VODAFONE, ORANGE, TELEKOM și RCS&RDS. Operatorii sunt responsabili pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare interconectării Sistemului RO-ALERT cu infrastructurile rețelelor proprii.
ADRESE UTILE PENTRU CONFIGURARE TELEFOANE IN FUNTIE DE OPERATORII DE TELEFONIE :

Link 1

Link 2

Link 3