STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND

FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE

COLECTARE ŞI TRANSPORT

A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA