EDUCATIE IN COMUNA DUMBRĂVENI SUCEAVA

Comuna Dumbrăveni apare în istoria învățământului românesc încă domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când reformele domnitorului sunt materializate, începând cu anul 1864. Astfel în anul 1865, se inființează prima clasă cu 20 de elevi înscriși în clasa întâi, găzduită pentru început în casa unui locuitor al comunei. Mai apoi, în 1870-1871, primul așezământ al unei școli, cu două săli de clasă, constituie un început al evoluției instituției școlare din Dumbrăveni.

Câteva imagini inedite cu Școli și clase de elevi din comuna Dumbrăveni din prima jumătate al secolului XX:

După mai multe mutări ale activității școlare, mai întâi în clădireaunui fost han poștal, în anul 1945 un local al curții boierești este reamenajat pentru șase săli de clasă.

O altă schimbare importantă are loc in anul 1963 când, sub denumirea de LICEUL CULTURĂ GENERALĂ, se dă în folosință un nou local, cu opt săli de clasă și laborator.

Actualul sediu este dat în folosință în anul 1974.

De-a lungul timpului, școala din Dumbrăveni s-a extins vizibil și a avut diverse denumiri: Gimnaziul Unic Dumbrăveni(1945-1947), Liceul Teoretic Dumbrăveni(1956-1975), Grupul Școlar Dumbrăveni(1994-2013), iar astăzi Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu",cu trei profile - folologie, matematică-informatică și mecanică. Acestuia i se adaugă alte trei unități de învățământ, doaua biblioteci, și patru grădinițe. 

Liceul Tehnologic "MIHAI EMINESCU " din Dumbrăveni, cu peste 1600 de elevi înscriși in anul școlar 2017-2018, susține și promovează calitatea, performanța, responsabilitatea și egalitatea de șanse pentru toți perticipanții la procesul educativ.