Anunt prelungire sesiune de depunere planuri de afaceri 2

Beneficiarul UAT COMUNA DUMBRĂVENI, împreună cu partenerul Asociația Grupul de Acţiune Locală „Valea Siretului de Jos”, anunță prelungirea apelului de finanțare pentru planurile de afacere în cadrul proiectului „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, cod SMIS 140601.
Data lansării concursului: 01.04.2022, iar perioada de primire a dosarelor de concurs: 01.04.2022 – 16.05.2022, ora 12:00
Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației GAL „Valea Siretului de Jos” din incinta Primăriei Dumbrăveni, etajul 1, Sala de ședinte, comuna Dumbrăveni, județul Suceava, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 12:00.
Bugetul total aferent competiției planurilor este de 300.000 euro/1.453.050 lei
Valoarea maximă a subvenției acordate unei firme nou-înființate în baza planului de afacere aprobat este de 25.000 euro/121.087,50 lei.
Informații detaliate privind concursul sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-urile www.comuna-dumbraveni.ro si www.galvaleasiretuluidejos.ro .
Solicitanții pot obține și alte informații la telefon 0741.647.989, e-mail: galvaleasiretuluidejos@gmail.com , primariadumbravenisv@yahoo.com,  precum și la sediile partenerilor.