Anunț achiziție directă – articole de birotică și papetărie/rechizite de birou

ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,,Furnizarea de articole de birotică și papetărie/rechizite de birou”

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

 

 

Autoritatea contractantă: COMUNA DUMBRĂVENI, str. Principală nr. 2179, sat Dumbrăveni, județ Suceava, email: primariadumbravenisv@yahoo.com, tel: 0230.245.048, www.comuna-dumbraveni.ro,

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Furnizarea de articole de birotică și papetărie/rechizite de birou”

Cod/coduri CPV:

-        30192700-8 - Consumabile papetarie și birotică

-        30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole de hârtie

-        30197630-1- Hartie copiator

-        30192700-8 - Papetărie si accesorii de birou

-        30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similar

-        30192125-3 - Marker CD/DVD

-        30192125-3 - Textmarker

-        30192000-1 - Capsator

-        30192000-1 - Cutter

-        30192000-1 - Foarfeca

-        30192000-1 – Perforator

-        30197620-8 - Cub hartie

-        30197321-2 - Decapsatoare

-        301970006 - Articole marunte de birou

-        30199600-6 - Separatoare pentru papetarie

-        30192121-5 – Pixuri

-        30237380-6 - CD -ROM

-        30234400-2 - DVD

-        30192000 - Folie protectie

-        22852000 - Dosare PVC

-        30141200-1 - Calculatoare birou

-        22816300  - Stick index

-        30233180-6 – Memory stick

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 29.999,90 lei

Condiții contract: Furnizarea articolelor de birotică și papetărie/rechizite de birou, inclusiv transportul acestora, se va realiza pe baza de comandă fermă, după avizarea contractului de către reprezentanții OIR POSDRU NE. Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.

Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante, prin email, letric, etc, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite, în scris, încărcarea în SEAP a acesteia, pentru achiziționarea efectivă.

Oferta/ documentele de calificare / solicitările de clarificări formulate de către operatorul economic vor fi ştampilate şi semnate de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câstigator, fără a fi obligat să anunţe si să prezinte justificari celorlalţi ofertanţi. Prezentei achiziţii nu îi sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestaţiilor de către CNSC, achiziţia directă nefiind o procedură propriu-zisă.

Termen limită de primire a ofertei: 01.04.2021 ora 12,00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.