,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate” POCU/827/5/2/140601 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”

POCU/827/5/2/140601

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul general al proiectului vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie si creșterea calității vieții pentru 252 de persoane, din care 70 persoane cu dizabilitati si 10 persoane de entie roma de pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos, județul Suceava, prin implementarea unei set integrat de activități, centrate pe dezvoltarea economica si sociala a comunei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1. Reducerea riscului de saracie si deprivare materiala si cresterea nivelului de competente pentru 252 de persoane de pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos prin furnizarea de servicii integrate respectiv realizarea unui centru de servicii socio medicale, prin furnizarea de servicii medico sociale pentru 126 persoane, din care 70 persoane cu dizabilitati, 252 vor beneficia de servicii de informare si consiliere 126 de activitati de formare profesionala si 63 de un loc de munca in urma participarii la activitatile de ocupare de la nivelul proiectului.

Obiectivul vizeaza asigurarea complementaritatii cu programul Leader prin punerea in valoare a infrastructurii medico-sociale create prin PNDR. Se va proceda la furnizarea de servicii medicale, sociale si respectiv medico sociale pentru 126 de persoane din care 70 persoane cu dizabilitati. De asemenea, obiectivul vizeaza integrarea in masuri de consiliere si informare a 252 de persoane si asigurarea unui transfer si informatii si competente pentru126 de persoane de la nivelul comunitatii deservita de GAL Valea Siretului de Jos prin integrarea in activitati formare profesionala certificata. Toate cele 126 de persoane vor dobandi o diploma recunoscuta pe piata muncii dintre acestea 63 vor beneficia de un loc de munca.

2. Obiectiv specific 2. Reducerea riscului de saracie si deprivare materiala pentru comunitatea de pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos respectiv cresterea optiunilor pe piata muncii si consolidarea mediului de afaceri local prin introducerea a 252 de persoane in cadrul unei campanii de constientizare care vizeaza problemele comunitatii, consilierea antreprenoriala a 126 de persoane prin crearea unui centru de consultanta, consiliere si mentorat in domeniul antreprneoriatului si prin infiintarea, asistarea si subventionarea a 12 noi afaceri care vor genera minim 12 noi locuri de munca.

Obiectivul vizeaza asigurarea unui proces de informare si constientizare a comunitatii asupra problemelor identificate, inclusiv cele regasite la nivelul strategiei de dezvoltare, precum si utilizarea antreprenoriatului ca forma de solutionare a acestora. Abordarea este una sustenabila in sensul in care se realizeaza un centru care va continua sa consiliere si sa contribuie la crearea de noi proiecte antreprenoriale care pot sprijini dezvoltarea economica si sociala a comunitatii.

 

Rezultate așteptate:

- informarea si constientizarea comunitatii prin implementarea unor campanii specifice,

- operationalizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, înființat prin LEADER

- furnizarea de servicii medico-sociale pentru 126 de persoane, dintre care 70 cu dizabilitati,

- furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 252 de persoane,

- furnizarea de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 126 de persoane,

- finanțarea cu 25.000 euro/proiect a 12 proiecte antreprenoriale la nivelul comunitatii în domenii non-agricole

- încadrarea într-un loc de muncă a 63 de persoane din grupul țintă

 

Beneficiarul proiectului: Comuna Dumbrăveni, str. Principală nr. 2179, tel:  0230.245.048, email: primariadumbravenisv@yahoo.com, www.comuna-dumbraveni.ro

Partener 1: Asociația ,,Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos”

Partener 2: Sindicatul Liber Independent Telecomunicații ,,Bogdan Vodă”

 

Valoarea totală a proiectului: 4.807.136,86 lei

Valoarea cofinanțării UE: 4.566.780,03 lei

 

Durata proiectului: 01.03.2021 – 29.12.2023

 

 

Grupul ținta vizat de proiect este format din minimum 252 de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, cu domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Valea Siretului de Jos (comunele Dumbraveni, Bosanci, Udesti, Veresti, Ipotesti si Fântânele), județul Suceava.

Din perspectiva categoriilor de persoane implicate ne propunem asigurarea participarii la serviciile proiectului a 2 dintre categoriile mentionate in ghid, astfel: persoane adulte somere sau inactive si persoane cu dizabilitați (cu handicap locomotor fizic sau asociat), dupa cum urmeaza:

- Persoane adulte somere sau inactive – 172 persoane

- Persoane cu dizabilitați – 70 persoane.

- Persoane de entie roma - 10 persoane

Din totalul de 252 de persoane care se regasesc in grupul tinta, distribuția persoanelor pe activitati este urmatoarea:

-          252 persoane vor beneficia de informatii in cadrul campaniei de informare si constientizare,

-          252 de persoane vor fi integrate in activitati de informare, consiliere si orientare profesionala

din care 126 de persoane vor fi implicate in activitati de formare profesionala (vor participa la cursul de Competențe antreprenoriale (9 grupe, 14 participanți/grupa)) si respectiv vor exista 126 de persoane certificate in urma absolvirii cursului de formare profesionala,

-          252 vor beneficia de medierea muncii, asistenta, mentorat si consiliere antreprenoriala

-          63 de persoane vor beneficia de un loc de munca sau vor fi ocupati pe cont propriu.

-          126 persoane vor fi integrate in activitati sociale din care 70 handicap locomotor, acestia beneficiind de activitati socio-medicale.

Dupa parcurgerea celor 40 ore/cursul de Competente anteprenoriale, cele 126 persoane vor beneficia de instruire, mentorat si aplicatii practice de business pt consolidarea planurilor de afaceri, împreuna cu Expertii proiectului.

Ulterior, cei 126 de participanti la formare, vor depune planuri de afaceri. Acestea vor fi evaluate si 12 dintre ele vor fi selectate pt finanțare si vor demara fiecare un proiect antreprenorial care va genera minim un loc de munca fiecare.

Beneficiarii vor primi sprijin pe tot pacursul implementarii si monitorizarii afacerilor înființate.