ACTE NECESARE ACORDĂRII TIPURILOR DE AJUTOARE SOCIALE