Primăria Dumbrăveni județul Suceava

ANUNT - GESTIONARE RECLAMATII

ANUNŢ

Primăria comunei Dumbraveni, anunţă publicul interesat că începând cu data de 15.08.2020, în localitatea Dumbraveni se execută lucrări de construcţie pentru investiţia Construire platforma comunala de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd in Comuna Dumbraveni, judetul Suceava, finanţată de Primăria comunei Dumbraveni şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile publicului pot fi transmise către:

§    Primăria comunei Dumbraveni, biroul Achizitii/Proiecte, persoană de contact Galan Toader Dorel, tel: 0230.245048, fax: 0230.529432, email:primariadumbravenisv@yahoo.com.

§    SC Interdevelopment SRL – persoană de contact Mihai Popescu, tel. 02132036 83 / 0730999074, email: mihai.popescu@interdevelopment.ro , fax: 0213209243

§    Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro