Primăria Dumbrăveni județul Suceava

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE

 

 

Primaria comunei Dumbraveni, organizeaza licitaţia publică pentru concesionarea suprafeței de 57990 mp. compusă din 28995 mp teren extravilan înscris în Cartea Funciară nr. 37696 Dumbrăveni având ca număr cadastral nr. 37696 Dumbrăveni și 28995 mp. teren extravilan înscris în Cartea Funciară nr. 37697 Dumbrăveni, având ca număr cadastral nr. 37697 Dumbrăveni, din domeniul privat al Comunei Dumbrăveni, județul Suceava, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 7/12.02.2021. Data limita de depunere a ofertelor 05.04.2021, ora 12,00 la Registratura Primariei Dumbraveni, Calea Națională, Nr. 1.789. Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 06.04.2021, ora 10,00 la Sediul Primăriei comunei Dumbrăveni, Județul Suceava, Calea Națională, Nr. 1.789.  Documentatia de atribuire, caietul de sarcini precum si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si investitii din cadrul Primăriei comunei Dumbrăveni, judetul Suceava, Calea Națională, Nr. 1.789, telefon/fax 0230.529432, email primariadumbravenisv@yahoo.com. Documentaţia este pusă în format electronic în mod gratuit, la dispoziţia solicitantilor in urma unei cereri scrise depuse la sediul Primariei Comunei Dumbraveni.