Primăria Dumbrăveni județul Suceava

Anunt public decizie CAT Com. Dumbraveni

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

 

COMUNA DUMBRĂVENI, cu sediul în com. Dumbrăveni , sat Dumbrăveni, str. Calea Națională , nr. 2179, jud Suceava, , titular al proiectului “ Construcția de locuite pentru tineri , destinate inchirierii , regim de înălțime P+3E+M și 20 UL în comuna Dumbrăveni , sat Dumbrăveni , jud Suceava”, anuță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat , propus a fi amplasat în com. Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, jud. Suceava.

         Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava , str. Bistritei , nr. 1A în zilele de luni –joi , între orele 8-15 și vineri , între orele 8-13 , precum si la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen  de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.